Koristamine pandeemiaolukorras

Pandeemiaolukorras on puhastamise eesmärk vältida patogeenide levikut inimesele puutepindade kaudu.
Enesekontrolli küsimustikule vastates saate teada, kui hästi on teie puhastusteenus pandeemiaolukorraks ette valmistatud.

Enesekontrolli küsimustik on välja töötatud Erasmus+ projekti PandemicClean raames koostöös projekti partneritega:
Eesti (Puhastusekspert OÜ)
Soome (Propuhtaus)
Prantsusmaa (IFPRA Normandie) ja
Holland (SVS b.v.)

Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.

Enesekontrolli küsimustik

Enesekontrolli küsimustiku eesmärk on anda teavet selle kohta, kui valmis on teie ettevõte pandeemiaolukorraks. Küsimustik hõlmab nii puhastustegevuse kui ka -tulemuse kaardistamist.

Vastates valige igale küsimusele kõige sobivam vastus.

Pärast iga küsimust saate vastuse põhjal tagasisidet. PandemicCleani projekti meeskonna arvates parim vastus on kuvatud rohelisena. Teised vastused on kuvatud punasena. Punasega märgistatud vastus ei ole projektimeeskonna hinnangul parim, aga see ei tähenda, et vastus on vale.

Küsimustiku lõpus on võimalik näha tulemust võrrelduna vastajate keskmise tulemusega.

Alustame!

Alustame küsimustega üldise puhastuskvaliteedi kohta.

1 / 19

Hinnake puhastatavaid ruume. Milliseid pindu puudutavad inimesed, kes neid ruume kasutavad? Proovige avastada kõik puutepinnad.

Nüüd, kui olete puutepinnad leidnud, hinnake nende puhtust ja valige vastus, mis kirjeldab teie olukorda kõige paremini.

Siin on mõned pildid puutepindadest, et oskaksite neid paremini leida.

Pärast puhastamist võite pindadel näha triipe või koristamisjälgi. Need võivad olla näiteks mustuse või puhastusaine jäägid. Sellised jäljed tekivad puhastamise käigus, kui mustuse eemaldamise asemel määritakse see pinnale laiali.

Mustusekihte saab tuvastada pinnale sõrme või jalaga joonistades. Kui pinnale on võimalik joonistada, siis võib pinnal olla pinnamustus.

Hinnake järgneva viie koha puhtust ja märkige, kas tuvastate pinnamustuse.

2 / 19

Kas tuvastate peegli- või klaaspinnal pinnamustuse?

A door glass with visible wiping marks

3 / 19

Kas tuvastate põrandal pinnamustuse?

A floor surface with a visible sign X indicating that there is dirt on the surface even though the floor surface is cleaned.

4 / 19

Kas tuvastate metallpinnal pinnamustuse?

A steel surface with wiping marks indicating that the cleaning method has not been correct.

5 / 19

Kas tuvastate mööblil või esemetel pinnamustuse?

A furniture surface with a sign x drawn with a finger indicating that there are dirt and detergent residues on the surface. Cleaning has not been successful.

6 / 19

Kas tuvastate puutepindadel pinnamustuse?

A dirt bottom of a paper dispenser indicating that cleaning of the bottom has been forgotten.

Järgnevad küsimused on puhastustöö planeerimise ja korraldamise kohta.

7 / 19

Kas puhastamiseks kasutatakse mikrokiudlappe ja -moppe?

Microfibre cloths in different colors

8 / 19

Kuidas niisutatakse puhastustekstiile? Valige vastus, mis kirjeldab teie olukorda kõige paremini.

9 / 19

Kuidas lappe ja moppe puhastatakse?

10 / 19

Kas puhastustulemust ja -protsessi hinnatakse süstemaatiliselt?

11 / 19

Kas puhastusteenindajad saavad enda töötulemuse kohta tagasisidet?

 

 

12 / 19

Kas puhastusteenindajatel on piisavalt tööaega, et saavutada soovitud puhtus?

13 / 19

Kas puhastusteenindajad on motiveeritud ja teadlikud oma töö tähtsusest?

14 / 19

Kas puhastusteenindajad teavad, kuidas tuleks puhastustegevusi muuta, kui olukord puhastatavates ruumides muutub näiteks haiguspuhangu korral?

Lõpetuseks hinnake, kuidas koristatakse.

15 / 19

Kas puhastusteenindajal on kaasas ämber, kus ta loputab puhastustekstiile?

16 / 19

Kas puhastusaineid doseeritakse doseerimisjuhiste järgi?

17 / 19

Kas puhastusteenindaja kasutab puhastuslappi voldituna?

Picture showing two ways to have a microfibre cloth when wiping. As folded which is the correct way and without folding which is an incorrect way.

18 / 19

Kas puhastusteenindaja puhastab puutepindasid korralikult igal koristuskorral?

19 / 19

Jälgige puhastusteenindaja tööd. Kas ta eemaldab pindadelt mustust seda laiali ajamata ehk töötab aseptiliselt? Valige variant, mis on teie olukorrale kõige sarnasem.

Kui soovite tulemusi saada e-posti teel, siis sisestage siia palun oma e-posti aadress.

0%

PandemicClean projekti meeskond on tänulik, kui annate tagasiside, et saaksime enesekontrolli küsimustikku täiustada.

Millise hinde annate sellele küsimustikule?

Aitäh, et hindasite enesekontrolli küsimustikku ja andsite meile tagasisidet!