Itsearviointi – siivous pandemiatilanteessa

Pandemiatilanteessa siivouksen tavoitteena on estää taudinaiheuttajien leviäminen ihmisiin kosketuspintojen kautta.
Tee itsearviointi, ja vastauksesi kertoo, kuinka hyvin siivouspalvelunne on varautunut pandemiatilanteeseen.

Itsearviointi on kehitetty PandemicClean-hankkeessa Safe and effective cleaning in a pandemic situation (2021-2024) yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa:
Suomi (Propuhtaus)
Viro (Puhastusekspert OÜ ja Eluolu Fotod OÜ)
Hollanti (SVS b.v.) ja
Ranska (IFPRA Normandie).

Hanke saa osarahoitusta Euroopan unionilta.

Itsearvointi

Tämän itsearvioinnin tavoitteena on antaa tietoa siitä, miten hyvin organisaationne on varautunut pandemiatilanteeseen. Auditoinnissa kartoitetaan sekä työn tekemistä että siivouksen tulosta.

Valitse kuhunkin kysymykseen sopivin vastaus.

Saat palautetta kunkin kysymyksen jälkeen vastauksesi perusteella. PandemicClean-projektiryhmän mielestä paras vastaus näkyy vihreällä väripohjalla. Muut vastaukset näkyvät punaisella väripohjalla, mutta punainen väri ei tarkoita, että vastaus on väärin. Se ei vain ole projektiryhmän mielestä paras vastaus.

Kyselyn lopussa näet myös tuloksesi verrattuna ideaalivastauksiin sekä muiden vastaajien vastausten keskiarvoon.

Aloitetaan!

Ensin muutama kysymys siivouksen laadusta yleensä.

1 / 19

Tutustu siivousalueen eri tiloihin. Mihin pintoihin tilojen käyttäjät koskettavat? Yritä löytää kaikki kosketuspinnat.

Kun olet löytänyt ne, arvioi niiden puhtaus ja valitse tilanteeseenne parhaiten sopiva vastaus.

Ohessa olevat kuvat auttavat tunnistamaan kosketuspintoja.

Puhdistuksen jälkeen pinnoilla saattaa näkyä likaa, kuten lika- tai puhdistusainekerrostumia. Kerrostumia syntyy pintoja puhdistettaessa, jos likaa ei saada pois pinnoilta, vaan sitä levitetään.

Lian kerrostuminen voidaan havaita ”piirtämällä” pintaan sormella tai kengän kärjellä. Jos sen jälkeen näkyy jälki, pinta on likainen ja pinnalla on ehkä likakerros.

Käytä seuraavia viittä kysymystä likakerrostumien tunnistamiseen.

2 / 19

Havaitsetko likakerrostumia peili- tai lasipinnoilla?

A door glass with visible wiping marks

3 / 19

Havaitsetko likakerrostumia lattiapinnoilla?

A floor surface with a visible sign X indicating that there is dirt on the surface even though the floor surface is cleaned.

4 / 19

Havaitsetko likakerrostumia hissipinnoilla tai ruostumattomilla teräspinnoilla?

A steel surface with wiping marks indicating that the cleaning method has not been correct.

5 / 19

Havaitsetko likakerrostumia kalustepinnoilla?

A furniture surface with a sign x drawn with a finger indicating that there are dirt and detergent residues on the surface. Cleaning has not been successful.

6 / 19

Havaitsetko likakerrostumaa kosketuspinnoilla?

A dirt bottom of a paper dispenser indicating that cleaning of the bottom has been forgotten.

Seuraavaksi siivousohjelmaa ja johtamista koskevat kysymykset.

7 / 19

Käytetäänkö siivouksessa mikrokuituisia siivouspyyhkeitä ja moppeja?

Microfibre cloths in different colors

8 / 19

Miten siivoustekstiilit kostutetaan? Valitse vaihtoehto, joka vastaa käytäntöjänne tarkimmin.

9 / 19

Miten siivouspyyhkeet ja mopit puhdistetaan?

10 / 19

Seurataanko puhtaustulosta järjestelmällisesti?

11 / 19

Saavatko siivoojat palautetta työstä?

 

 

12 / 19

Onko siivoukselle annettu aika riittävä, jotta haluttu puhtaustaso voidaan saavuttaa?

13 / 19

Ovatko siivoojat motivoituneita sekä tietoisia työnsä merkityksestä?

14 / 19

Kun tilanne muuttuu siivousalueella, esim. pandemiatilanteessa tai norovirusepidemiassa, tietääkö siivooja, miten siivouskäytäntöjä on muutettava?

Arvioi lopuksi siivoustyön tekemistä käytännössä.

15 / 19

Onko siivoojalla siivousvaunussa sanko, jossa hän huuhtelee siivoustekstiilit?

16 / 19

Kun käytetään puhdistusaineita, ne annostellaan aina täsmälleen annosteluohjeiden mukaisesti.

17 / 19

Käyttääkö siivooja siivouspyyhettä oikein taiteltuna?

Picture showing two ways to have a microfibre cloth when wiping. As folded which is the correct way and without folding which is an incorrect way.

18 / 19

Puhdistaako siivooja perusteellisesti kaikki kosketuspinnat jokaisella siivouskerralla?

19 / 19

Tarkkaile siivoojan työtä. Poistaako hän pinnoilta myös näkymättömän lian eli tekeekö hän työn aseptisesti? Valitse seuraavista sopivin vaihtoehto kuvaamaan tilannetta.

Jos haluat saada tulokset myös sähköpostitse, anna sähköpostiosoitteesi.

0%

PandemicClean-hankeryhmä ottaa mielellään vastaan palautetta, jotta tätä itsearviointityökalua voidaan parantaa.

Kuinka monta tähteä annat tälle työkalulle?

Kiitos, että arvioit itsearviointityökalun ja annoit palautetta!